• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Добавяне на албум в галерията

     За да добавите албум, натиснете съответния бутон и ще Ви се отворят опциите и настройките, които трябва да направите.

 

 

     В поле Основна информация се попълва:

  • Имe – препоръчително е да е възможно най-кратко, да не съдържа специални знаци (, „ ; ! ? и т.н.). То се вижда при общия изглед на албумите.
  • url – автоматично се зарежда при изписване на името на албума
  • Заглавие – това е заглавието, което се вижда при отваряне на албума и може да е по дълго от името;
  • Описание – може да повторите заглавието

 

     В поле Изображение се попълва поредния номер на албума и се избира основното изображение, което да стои като негова „корица”.

 

     След попълване на данните, натиснете бутон Добави.