• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Изтриване на снимка

     Изображение от галерията на сайта се изтрива аналогично на редактирането, но вместо бутона за редакция, се натиска бутона за изтриване .