• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Редактиране на албум в галерията

     Редактирането на албум в Галерията става по аналогичен на страниците начин. Отидете на модул Галерия. В категория Албуми ще видите подредените албуми и техните опции. Натискате бутона за редакция на този, който желаете да редактирате и ще Ви се отвори прозореца с неговите настройки.

 

     Може да променяте неговото име (без специални знаци), заглавие, пореден номер и изображение на корицата. След направените корекции, натиснете бутон Промени.