• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Изтриване на изображение в страницата

     Изображение от страница на сайта, може да изтриете, като отворите страницата в режим за редакция и натиснете бутона за изтриване . След това запазете промените по страницата с бутон Промени.