• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Редактиране на изображение в страницата

     За да редактирате снимка в страницата, първо отворете съответната страница, новина или събитие в режим за редактиране. В поле Изображения са заредени снимките, които преди това са били качени. Ако искате да замените дадена снимка изберете отбелязания на снимката бутон:

 

     Автоматично се отваря паметта на Вашия компютър, от който да изберете новото изображение, което да замени старото. След зареждането на новото изображение, натиснете Промени, за да запазите промените.