• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Добавяне на обект в контакти

      За да добавите обект в контактите на сайта, отидете на категория Контакти и натиснете бутон Добави. Ще се отворят настройките, които трябва да направите.

 

 

 

     В поле Основна информация се попълва:

  • Име – име на обекта (напр. офис, склад и т.н.)
  • Град – попълва се името на населеното място (без отпред да пише град или село)
  • Адрес – пише се точния адрес на обекта (ул., №, бл.)
  • Уточнение на адреса – попълват се допълнителни пояснения за местонахождението, ако има такива (напр. етаж, кабинет, до спирката на ... и т.н.)

     След попълването на адреса натиснете бутона под картата – Намери адреса на картата. Ако червения указателен знак  не е на правилното място, може да го преместите задържайки левия бутон на мишката.

  • E-mail – попълва се само един e-mail адрес, който се използва от контактната форма на сайта, за да получавате писма направо от сайта. Допълнителни e-mail адреси, може да добавите в поле съдържание.
  • Телефони – във всяко от полетата могат да се попълват по повече от един телефон

     В поле Настройки се попълва:

  • Пореден номер на обекта – попълва се, за да се позиционират обектите в раздел Контакти на сайта.
  • Работно време – отбелязвайки работното време с отметка, автоматично се появяват полетата, за да попълните работното време на обекта за всеки от дните на седмицата
  • Без карта – избира се ако не желаете да се вижда картата

     В поле Съдържание, имате възможност да попълвате текст, също както в страниците на сайта.

     След като сте въвели цялата необходима информация, натиснете бутон Добави.