• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Общи настройки

     В модула имате възможност да променяте заглавието и подзаглавието (слогана) на сайта. Изображението по-долу показва в кое от полетата, каква информация се попълва.

 

Пример: