• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Добавяне на новина

     За да добавите новина отидете в категория Новини и натиснете бутон Добави.

 

     Отварят се опциите и настройките, за добавяне на новината.

 

 

     В поле Настройки се избира датата на състоялото се събитие или се оставя автоматично зареждащата се текуща дата.

 

     В поле Основна информация се попълва:

  • Имe – препоръчително е да е възможно най-кратко, да не съдържа специални знаци (, „ ; ! ? и т.н.) и се вижда в списъка с новини при отваряне на категорията;
  • Заглавие – това е заглавието, което се вижда при отваряне на новината;
  • Описание – препоръчително е да се различава от заглавието и да е пояснително изречение към него.

      В поле Съдържание имате възможност да публикувате текст, връзки (хиперлинкове), документи, изображения и видео.

 

     След  добавяне на желаните елементи и настройки натиснете бутона Добави и ще можете веднага да видите новината публикувана в сайта.