• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Основни страници

     В менюто има два вида страници – Основни и подстраници. Основните страници се добавят и премахват само от администратор на Отдел сайтове. Потребителят има право да добавя и изтрива страници само в подменюто на сайта (падащото меню), но има достъп да редактира основните страници.