• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Изтриване на страница

     Всеки потребител има правото да изтрива само страници от подменюто на сайта. За тези намиращи се в основното меню на сайта, се обърнете към служител на Отдел сайтове.

     За да изтриете дадена страница отидете в модул Страници и натиснете бутона за изтриване, намиращ се в дясната страна на екрана.

 

 

      След натискане на бутона, се появява автоматично съобщение, което иска удостоверяване на желанието Ви страницата да бъде изтрита.