• Техническа поддръжка: 0879 680 720
Ръководство за работа с административен панел
add.bg

Добавяне на текст в страница

     За въвеждане и оформяне на текста се използва текстовия редактор, който за удобство, прилича на този в Word. Може да копирате текст от други документи и да го аранжирате, според Вашето желание как да изглежда в сайта.

 

     Ако копирате текст от друг сайт е необходимо да го изчистите от неговото оформление. Това става с помощта на програмата Notepad – Поставете текста първо в нов документ в програмата и след това го копирайте от там за сайта.